Region Skåne har i den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030” identifierat Trelleborg som en av åtta regionala kärnor. Med sin geografiska placering i sydvästra Skåne med närhet till storstadsregionen Malmö-Lund-Köpenhamn-Berlin finns stora möjligheter för staden Trelleborg att bidra till regionens tillväxt. Den spännande stadsutvecklingen av Kuststad 2025 och Business center Trelleborg kommer att attrahera nya företagsetableringar som ytterligare bidrar till att skapa en attraktiv bostads-, arbets-, och handelsort.

I samband med detta bjöd Trelleborgs kommun i samarbete med Region Skåne, i oktober in politiker, tjänstemän, näringslivsaktörer och akademiker till en halvdagskonferens med syftet att öka kommunernas samverkan kring framtida kompetensförsörjning.

Tillsammans undersökte och diskuterade vi vilka utmaningar och möjligheter utvecklingen av Trelleborg innebär, när det kommer till näringslivets kompetensförsörjning i regionen.