Stora Styrelsedagen i Malmö – med fokus på förtroende.

 

Det är tredje gången i ordningen som Cronström & Co. har fått möjligheten att producera och projektleda detta inspirerande möte.

 

Stora Styrelsedagen i Skåne arrangeras årligen av Styrelseakademien Skåne och ägde i år rum den 11 oktober. Hela dagen hölls på Malmö Live och avslutades med en trevlig middag.

Målgruppen för eventet är personer med ledande befattningar, både medlemmar och potentiella medlemmar i Styrelseakademien.

Styrelseakademien Skåne anlitade oss på Cronström & Co med uppdraget att ta ett helhetsansvar för hela eventet – från koncept till genomförande.

• Hur kan styrelsen arbeta med frågor som rör förtroende?
• Har ett starkt förtroendekapital blivit hårdvaluta i globaliseringens tidevarv?
• Hur ska vi hantera omvärldsförändringarna på ett sätt som inte minskar det kapitalet, samtidigt som vi agerar på riskerna?

Detta var några av frågorna som ställdes under 2017 års upplaga av Stora Styrelsedagen på Malmö Live.

 

 

Läs om våra andra uppdrag här.