Skåne Innovation Week – 28/5-1/6 2017.
Cronström & Co. tackar för möjligheten att för fjärde året i rad producerat och projektlett Skåne Innovation Week.
Veckan pågår runt om i hela Skåne och består av arrangemang som olika typer av aktörer står bakom. Gemensamt är att de alla på något sätt arbetar för ett mer innovativt Skåne.

Varför gör vi under SIW?
Skåne Innovation Week är en del i Region Skånes arbete med att tillämpa sin ambitiösa innovationsstrategi. Det är också en del i arbetet med att ytterligare stärka Skånes innovationskultur och innovations- och entreprenörförmåga.

Vad är målet med SIW?
I grund och botten handlar målet om att denna region ska vara en spännande, levande och rolig plats att bo och verka på. Alla människor, företag och initiativ ska ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Skåne rankas redan mycket högt på listan över innovativa regioner. Men vi siktar högre; Skåne ska vara Europas, kanske världens, mest innovativa region år 2020.

Vem arrangerar SIW?
Region Skåne Regional Utveckling är ansvariga för att genomföra Skåne Innovation Week. De olika arrangemangen arrangeras av olika aktörer i Skåne. Region Skåne kommer tillhandahålla informationsmaterial kring Skåne Innovation Week som arrangören kan använda i samband med arrangemanget. I övrigt är det arrangören själv som ansvarar för genomförandet (Region Skåne tar alltså inget praktiskt ansvar kring arrangemangen). Skåne Innovation Week är således ingen enskild mässa eller konferens, utan snarare ett gemensamt program med evenemangspunkter runt om i Skåne under fem dagar med koppling till innovation och entreprenörskap.

 

Läs om våra andra uppdrag här.