Skåne Global är en årligen återkommande mötesplats för företag som vill skapa ett ansvarstagande näringsliv i regionen.

 

I år sätts fokus på FNs globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Måndagen den 10 oktober var det dags för Skåne Global 2016 och eventet var fullsatt in till sista stol. Skåne Global är ett samarrangemang mellan IM (Individuell människohjälp), Hungerprojektet, Barnfonden och Svalorna Indien och Bangladesh.

 

Läs om våra andra uppdrag här.