Nordic Kids Media Festival (NKMF) – en tredagars-festival för producenter inom barnmedier.

Festivalen arrangeras vart annat år och hölls i år för andra gången på biograf Panora i Malmö. Deltagarna erbjöds ett digert program med både nationella och internationella talare.

Målet med festivalen är att skapa en plattform där det nordiska (och långsiktiga även internationella) branschfolket kan dela med sig av kunskaper och erfarenheter och aktivt diskutera framgång, misslyckande och vad som är nästa steg.

Cronström & Co var för andra året med och produktionsledde festivalen i samarbete med produktionsbolaget MINT.

 

Läs om våra andra uppdrag här.