Energi till 1000 – En resultatkonferens i samarbete mellan Öresundskraft och Region Skåne.


Fråga:
 Kan vi skapa tusen nya jobb i Skåne?
Svar: Ja.

Energi till 1000 är en samling av presentationer, diskussioner och panelsamtal gällande energi. I en tid när Europas länder söker med ljus och lykta efter alternativa energilösningar finns många av svaren i Sverige och Skåne. Våra lösningar i form av resurseffektiva värmesystem och en samsyn på resursfrågan får allt större, internationell uppmärksamhet.

Vi kan hjälpa Europa med omställningen till morgondagens hållbara energisystem. Det kan skapa miljövinster och jobb. Men energin i Skåne behöver samordnas. Näringsliv, akademin och det offentliga måste enas i vision och handling.

 

Läs om våra andra uppdrag här.