Morotspriset

Med Morotspriset vill vi lyfta fram den skånska ledare – inom såväl privat som offentlig och ideell verksamhet – som… Läs mer »

Lund Grand Prix

Lund kommuns årliga mötesplats för små och medelstora företag. Evenemanget består av ett halvdagsseminarium för 600 deltagare och en festkväll för… Läs mer »

Øresund Business Meeting

Øresund Business Meeting är en uppskattad, återkommande mötesplats för danska och svenska företagare, växelvis i Köpenhamn och Malmö, med frukostföreläsningar… Läs mer »